Buffalo Mozzarella

Generellitet

Begrepet mozzarella er forankret i ordet "mozzarella", som betyr "provola"; Faktisk var det opprinnelig ikke annet enn et derivat av fremstillingen av provolon.

I begynnelsen var buffalo mozzarella en desidert diskreditert mat, på grunn av bevarings- og markedsføringsvanskene, forårsaket av den særegne friskheten til produktet, noe som begrenset spredningen og forbruket til noen få smakere.

Med buffalo mozzarella mener vi fersk strukket ostemasse produsert utelukkende med buffelmelk og markedsført i konserverings- / medfølgende væske; ingrediensene i buffalo mozzarella er: melk, løpe, salt og melkesyrebakterier.

Organoleptiske egenskaper

Tags.:  hjemmetrening spiserørets helse under vann