Ren kreatin

Kreatin er et nitrogenholdig stoff som produseres i lever, nyrer og bukspyttkjertel, med utgangspunkt i tre andre aminosyrer: arginin, metionin og glycin. Den endogene syntesen som nettopp er beskrevet dekker omtrent halvparten av kroppens behov, mens den resterende mengden den tilføres av mat, spesielt kjøtt (grønnsaker er blottet for det).

I flere år nå har kreatin vært et av de mest brukte kosttilskuddene, et av få som det er vitenskapelige sikkerheter for å støtte den ergogene effekten av (selv om noen fag, spesielt de som driver med visse idretter, ikke får spesielle fordeler fra et "mulig supplement med lignende premisser, er det ikke overraskende at den globale virksomheten knyttet til produksjon og handel med kreatin er særlig blomstrende.

Forbrukeren, når han kjøper et kreatinbasert supplement, krever og forventer produktets høyeste renhet og kvalitet. La oss starte med å si at intet supplement inneholder 100% rent kreatin. I det berømte og tradisjonelle monohydratet, enten det er mikronisert eller ikke, finner vi om lag 88% rent kreatin, mens de resterende 12% består av vann. kreatin faller rundt 50%. På samme måte, i fosfatformen, er kreatinkonsentrasjonen omtrent 62%. I mange andre produkter kombineres aminosyren med vitaminkomplekser, sukker eller aminosyrer, for å favorisere - i det minste teoretisk sett - transporten innvendig muskelcellene; følgelig er kreatininnholdet ofte lavt.

Ikke alle brukere vet at det er få kreatinprodusenter internasjonalt. De forskjellige selskapene som markedsfører kosttilskudd begrenser seg til å kjøpe råvaren og overføre den direkte til glassene (slik det er tilfelle for monohydrat eller mikronisert kreatin i pulver); i andre tilfeller blir råvaren behandlet for å produsere mer forseggjorte tabletter eller formuleringer, slik som de som er nevnt ovenfor. Kreatinet som er mest kjent og verdsatt internasjonalt for sin høye renhetsgrad, men også for sine høyere kostnader, er creapureTM (SKW-degussa). Selskaper som bruker dette råmaterialet til kosttilskudd, har all interesse i å spesifisere det tydelig på etiketten; tvert imot, når dette ikke er tilfelle, er kreatin mest sannsynlig av kinesisk opprinnelse (som selvfølgelig aldri vil bli deklarert på etiketten). For det som er sagt, bør reklameskrifter som "100% rent kreatinmonohydrat", uten en klar referanse til "råvarens opprinnelse, absolutt ikke forstås som en garanti for kvalitet. På samme måte hvis prisen på produktet er for lavt sammenlignet med konkurrenter, er det legitimt å mistenke at den ikke inneholder creapure eller at dette er kuttet med kineserne.

Problemet knyttet til kjøp av kinesisk kreatin stammer fra det høyere innholdet av urenheter og avfallsprodukter (for eksempel kreatinin, diciandiamid og dihydrotriazin). De mest ivrige forbrukerne, som ofte trenger å spare, bør være de første som unngår disse produktene, siden ved høye doser blir mengden urenheter som tas, betydelig.

Noen amerikanske selskaper bruker, for sine kosttilskudd, utelukkende kreatin laget i USA, med en renhetsgrad som er mye høyere enn den tyske. I dette globale markedet er det også et sted for Italia, takket være et selskap i nord som utelukkende produserer kreatinsitrat for merkevaren creapure.


Tags.:  allergi matintoleranse jeg svømmer